دبستان و پیش دبستان آوین

  • تلگرام : دبستان و پیش دبستان آوین
  • اینستاگرام: دبستان و پیش دبستان آوین
  • آدرس: کرج عظیمیه بوستان پنجم پلاک ۲۳
  • مدیر مدرسه: آذر لواسانی ۰۹۰۱۱۲۰۵۵۵۶
  • شماره تماس: ۰۲۶۳۲۵۴۱۸۳۳